Geneza ustanowienia zakazu stosowania kar cielesnych wobec małoletnich (art. 961 k.r.o.) i skutki jego stosowania

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa
„FONTES”
Oddział w Sosnowcu

 

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu uprzejmie zaprasza na seminarium naukowe, na temat:

Geneza ustanowienia zakazu stosowania kar cielesnych wobec małoletnich (art. 961 k.r.o.) i skutki jego stosowania

Seminarium odbędzie się dnia 30 listopada 2019 r. (sobota) w sali 005 Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43. Początek seminarium o godz. 11.30.
Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi Pan mgr Michał Grudecki, członek Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa.

Sosnowiec, dnia 6 października 2019 roku

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu uprzejmie zaprasza na seminarium naukowe, na temat:

“Geneza ustanowienia zakazu stosowania kar cielesnych wobec małoletnich (art. 961 k.r.o.) i skutki jego stosowania”

Seminarium odbędzie się dnia 30 listopada 2019 r. (sobota) w sali 005 Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43. Początek seminarium o godz. 11.30.
Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi Pan mgr Michał Grudecki, członek Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa.

 

Zaproszenie na VIII Seminarium Oddziału Stowarzyszenia FONTES