Redaktor Naczelny dr Piotr Feczko
Redaktor naukowo-techniczny dr Jakub Rzymowski
Stała współpraca: prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, dr Dobrochna Mnich

Kontakt z Redakcją: fons@poczta.fm

Zapraszamy do przedkładania nam tekstów z zakresu nauk społecznych (m.in. prawo, ekonomia). Więcej informacji dla autorów znajduje się w czasopiśmie, którego numery umieszczamy tu w otwartym dostępie.

ISSN 2451-2052 – wersja elektroniczna

ISSN 2544-4336 – wersja drukowana

Wykaz numerów Biuletynu Naukowo- Informacyjnego „FONS” wydanego przez Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa:

 1. FONS nr 1 2015
 2. FONS nr 1 (2) 2016
 3. FONS nr 2 (3) 2016
 4. FONS nr 3-4 (4) 2016
 5. FONS nr 1 (5) 2017
 6. FONS nr 2 (6) 2017
 7. FONS nr 3-4 (7) 2017
 8. FONS nr  1 (8) 2018
 9. FONS nr 2 (9) 2018
 10. FONS nr 3 (10) 2018
 11. FONS nr 4 (11) 2018
 12. FONS nr 1 (12) 2019