Skład Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Zarządu 
prof. dr hab. Adam Sulikowski

Wiceprezesi
prof. nadzw. dr hab. Marek Mączyński
dr Anna Rogacka-Łukasik
dr Dariusz Wasiak
dr Izabela Jankowska-Prochot

Sekretarz
dr Dobrochna Minich (WSIiZ Rzeszów)

Skarbnik
prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca
dr Katarzyna Kurzępa-Dedo

Zastępcy
dr Maciej Borski
mgr Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
dr Hubert Kaczmarczyk
dr Anna Kociołek-Pęksa
dr Jakub Rzymowski

Sekretarz
mgr Beata Rozpędek

Konwent Godności Honorowych
Przewodniczący
prof. nadzw. dr hab. Bolesław Ćwiertniak

Członkowie
dr Agata Barczewska-Dziobek
dr Piotr Feczko
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Korybski
dr Maria Zrałek

Sekretarz
dr Olgierd Kucharski

Rada Naukowa

Przewodniczący
Prof. dr. hab.  dr Paweł Chmielnicki

Wiceprzewodniczący
prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat
prof. nadzw. dr hab. Dorota Dąbek

Sekretarz
prof. dr hab. Adam Sulikowski