Skład Zarządu Stowarzyszenia

dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH – Prezes Zarządu

Wiceprezesi Zarządu
prof. nadzw. dr hab. Marek Mączyński
dr Anna Rogacka-Łukasik
dr Dariusz Wasiak
dr Izabela Jankowska–Prochot

prof. dr hab. Piotr Dobosz – Skarbnik
dr Dobrochna Minich – Sekretarz Zarządu

Komisja Rewizyjna
dr Katarzyna Kurzępa-Dedo – Przewodnicząca
dr hab. Marian Liwo, prof. WSH – Zastępca Przewodniczącej
mgr Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa – Zastępca Przewodniczącej
dr Hubert Kaczmarczyk – Zastępca Przewodniczącej
dr Anna Kociołek-Pęksa – Zastępca Przewodniczącej
dr Jakub Rzymowski – Zastępca Przewodniczącej
mgr Beata Rozpędek – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Konwent Godności Honorowych
prof. nadzw. dr hab. Bolesław Ćwiertniak – Przewodniczący Konwentu
dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH
dr Agata Barczewska-Dziobek – Członek Konwentu
dr Piotr Feczko – Członek Konwentu
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Korybski – Członek Konwentu
dr Maria Zrałek, prof. WSH – Członek Konwentu
dr Olgierd Kucharski – Sekretarz Konwentu

Rada Naukowa
prof. dr hab. Paweł Chmielnicki – Przewodniczący Rady Naukowej
dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH
prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat – Wiceprzewodniczący Rady
dr hab. Maciej Borski, prof. WSH – Wiceprzewodniczący Rady
prof. dr hab. Adam Sulikowski – Sekretarz Rady