kopipol_baner21

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL w Kielcach zostało utworzone przez przedstawicieli polskiej nauki i techniki na zebraniu założycielskim 5 czerwca 1995 roku.

Zgodnie z uchwalonym statutem celem Stowarzyszenia jest w szczególności zbiorowe zarządzanie i ochrona praw autorskich w zakresie reprodukcji, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, zwielokrotniania i rozpowszechniania, a także działania na rzecz rozwoju nauki i techniki oraz zabezpieczenia i ochrony majątkowych interesów twórców dzieł naukowych i technicznych.

www.kopipol.pl

Stowarzyszenie Kopipol jest współorganizatorem Konkursu „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania” a także jednym z fundatorów nagród dla uczestników.