lazarski

Uczelnia Łazarskiego (d. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie) jest uczelnią niepubliczną. Została założona przez Ryszarda Łazarskiego w 1993 roku. Uczelnia kształci prawników, ekonomistów, finansistów, biznesmenów, pracowników administracji oraz polityków i dyplomatów. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie w języku polskim oraz angielskim. W jej ofercie znajdują się także studia podyplomowe, w tym MBA. Przy uczelni prężnie działa Studencka Poradnia Prawna.

Misją uczelni, zgodnie z zamierzeniami jej założyciela, jest stworzenie miejsca, które wyróżnia praktyczny wymiar kształcenia, jego międzynarodowy charakter oraz etos pracy. Międzynarodowa społeczność uczelni zachowuje najwyższe standardy etyczne, chlubi się otwartością i poszanowaniem wszystkich kultur i religii. Uczelnię wyróżnia podmiotowe podejście do studentów, którzy zdobywają tu wiedzę, uczą się krytycznego myślenia, odpowiedzialnego przywództwa i zaangażowania obywatelskiego.

www.lazarski.pl

Uczelnia Łazarskiego jest współorganizatorem Konkursu „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania” a także jednym z jego podmiotów dofinansowujących.