Aby zostać członkiem naszego Stowarzyszenia wypełnioną deklarację zaopatrzoną odręcznym podpisem należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”
Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu
ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH

Można również przesłać skan deklaracji z podpisem odręcznym drogą mailową na adres:

fontes@stowarzyszeniefontes.com

Deklaracja członkowska