Aby zostać członkiem naszego Stowarzyszenia wypełnioną deklarację zaopatrzoną odręcznym podpisem należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie „Fontes”
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
prof. dr hab. Adam Sulikowski

lub
Sekretarz Zarządu
dr Dobrochna Minich
Katedra Teorii Prawa, pokój RA 243
Można również przesłać skan deklaracji z podpisem odręcznym drogą mailową na jeden
z poniżej podanych adresów mailowych:

fontes@wsiz.rzeszow.pl

Deklaracja członkowska SBZFP www