logo_kp

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została powołana 8 marca 1996 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej.

Jej założycielem jest Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie (SPP), które od ponad 20 lat wspiera rozwój gospodarczy regionu poprzez działalność edukacyjną, doradczą, informacyjną i badawczą oraz współpracę z uznanymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami otoczenia biznesu.

Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych wyprzedzając wszystkie uczelnie z regionu. Zaliczana jest – jako jedyna z Podkarpacia – do uczelni o klasie międzynarodowej.
Głównym filarem sukcesu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie są jednak ludzie. I to zasiadający po obu stronach katedry. Wysoki poziom kształcenia zapewnia odpowiednia kadra, stanowiąca połączenie doświadczonych i utalentowanych profesorów-mistrzów z młodymi, kreatywnymi pracownikami nauki.

Pracują u nas m.in. prof. Stanisław Waltoś, prof. Jan Winiecki, prof. Marek Pałasiński, prof. Witold Koziński, prof. Jan Sulmicki, czy prof. Aleksander Hall. Są z nami również wybitni i znani na całym świecie naukowcy z zagranicy: prof. Bogdan Wilamowski, prof. Waldemar Karwowski, prof. Helmut Wachowiak, prof. Jerzy Seidler.

Z drugiej strony o poziomie Uczelni świadczą też studenci. Naszą Uczelnię wybierają ludzie z pasją, dla których liczy się przede wszystkim zaangażowanie w to, co się robi. Dzięki temu nasi studenci osiągają znakomite wyniki w krajowych i międzynarodowych konkursach.
Wszystko to sprawia, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie nie musi dorównywać innym szkołom wyższym. To ona wyznacza standardy i to poziom tej Uczelni jest wzorem dla innych. Wzorem, który doceniła znakomita karda, która z nami współpracuje, ale też podziwianym przez studentów, którzy się u nas kształcą.

WSIiZ to Uczelnia, która osiąga cele.
Rankingi: WSIiZ od lat osiąga czołowe pozycje w ogólnopolskich rankingach. Zaliczana jest do najlepszych uczelni niepublicznych w kraju.
Nagrody: Uczelnia nagradzana jest wieloma prestiżowymi nagrodami, które potwierdzają nie tylko wysoki poziom nauczania, ale także prestiż uczelni.
Konkursy: Pracownicy i studenci WSIiZ często stają na najwyższych miejscach podium podczas organizowanych w kraju i zagranicą konkursów
Uczelnia międzynarodowa: WSIiZ jako jedyna z Podkarpacia i jedna z niewielu w kraju jest zaliczana do uczelni o klasie międzynarodowej.
Nowoczesne systemy kształcenia i zarządzania: WSIiZ stworzyła i korzysta z nowoczesnych systemów, które podnoszą jakość kształcenia, zarządzania, wydajność pracy i sprawiają, że Uczelnia osiąga coraz więcej.

wsiz.rzeszow.pl

Współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES ma charakter naukowy i dydaktyczny. Stowarzyszenie zobowiązuje się do przyjmowania studentów Uczelni na bezpłatne praktyki oraz staże. Stowarzyszenie może brać udział w przeglądaniu i aktualizowaniu efektów kształcenia, planów i programów kierunków prowadzonych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uczelni. Strony mogą także wspólnie organizować konkursy dla młodych naukowców i studentów.
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest współorganizatorem Konkursu „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania” a także jednym z jego podmiotów dofinansowujących.